22. april 2015.

Sesija o grupama mrežnih operatora u regionu na RIPE SEE 4

RIPE SEE NOG sastanak

U Beogradu je 21. i 22. aprila održan regionalni sastanak organizacije RIPE NCC za Jugoistočnu Evropu – RIPE NCC SEE 4. Domaćini skupa bili su Serbian Open eXchange i RNIDS, a događaj je okupio preko 300 mrežnih stručnjaka iz regiona i Evrope.

Na kraju prvog dana održana je sesija na temu „Organizing Network Operators’ Groups (NOGs) in the Region”. Sesija je bila posvećena funkcionisanju NOG-ova u regionu, njihovim aktivnostima, najboljim praksama, saradnji itd. sa posebnim fokusom na iskustva iz Slovenije, Rumunije i Srbije.