Шта је RSNOG?

Група мрежних оператора Србије (RSNOG – RS Network Operators’ Group) је неформална заједница домаћих мрежних стручњака, окупљена око заједничког интереса побољшања квалитета, перформанси, стабилности и сигурности интернет мрежа и услуга у Србији.

RSNOG активно подстиче размену идеја, знања и најбољих пракси између мрежних стручњака у Србији, као и сарадњу са сличним групама у региону, Европи и свету.

Комуникација RSNOG заједнице одвија се путем електронских дискусионих листа (е-листе) и јавних скупова. Јавне скупове RSNOG заједнице организује Програмски тим, кога чине особа задужена испред РНИДС-а за координацију са RSNOG заједницом и најмање четири особе које преко RSNOG e-листе искажу интересовање за учешће у организацији скупа.

RSNOG заједница је отворена за све мрежне стручњаке у Србији, а члан заједнице постаје се пријављивањем на општу e-листу и слањем поруке са основним подацима о себи, свом професионалном ангажману и интересовањима.

Групе мрежних оператора у региону и свету

SINOG, Словенија
RONOG, Румунија
PLNOG, Пољска
NANOG, Северна Америка
…и многи други!

Сарадња RSNOG заједнице и РНИДС-а

Фондација РНИДС учествовала је у покретању RSNOG заједнице и пружа јој подршку од самог почетка.

На основу одлуке Управног одбора, РНИДС пружа административну, организациону и финансијску подршку активностима RSNOG заједнице. Осим одржавања е-листе и веб-сајта, РНИДС подржава организовање јавних скупова и других активности заједнице, усмерених на размену идеја, знања и најбољих пракси између мрежних стручњака у Србији, као и сарадњу са сличним групама у региону, Европи и свету.