20. april 2015.

Otpočela priprema prve RSNOG konferencije

prva RSNOG konferencija

Jedan od zaključaka prošlogodišnjeg skupa o uvođenju IPv6 u Srbiji bila je preporuka da se sličan skup održi naredne godine. U međuvremenu je pokrenuta e-lista RSNOG zajednice, a Upravni odbor RNIDS-a odvojio je sredstva za podršku organizaciji RSNOG konferencije u 2015.

Imajući ovo u vidu, priprema prve RSNOG konferencije otpočela je 20. aprila, slanjem poziva za prijavljivanje članova Programskog tima. Najvažniji zadatak Programskog tima biće da sačini program Konferencije, koji će odražavati potrebe i interesovanja RSNOG zajednice.