Е-листе RSNOG заједнице

Комуникација RSNOG заједнице одвија се путем електронских дискусионих листа (е-листе) и јавних скупова.

Е-листе RSNOG заједнице су, по правилу, отворене и не смеју бити коришћене за рекламирање комерцијалних активности, производа и услуга.

RSNOG је место за техничку дискусију о функционисању интернет мрежа и услуга у Србији. О политичким, правним и економским питањима дискутује се у мери у којој утичу на техничке аспекте функционисања Интернета.

Општа RSNOG е-листа

Општа RSNOG е-листа је отворена за све мрежне администраторе у Србији. Листу тренутно прате запослени у домаћим телекомуникационим операторима и интернет провајдерима (Телеком Србија, Теленор, VIP Mobile, Орион телеком, ИКОМ, Радијус вектор, AVcom, ЕУнет, Беотел), хостинг провајдерима (Mainstream), Serbian Open eXchange (SOX), Академској мрежи Србије и други.

Посебне е-листе

Дискусија о специфичним темама између чланова RSNOG заједнице може да се одвија у оквиру посебних интересних група. Ове групе су, по правилу, отвореног карактера, осим у случајевима када се формирају ради размене поверљивих информација, чије откривање може имати негативан утицај на безбедност мрежа и услуга. Свака посебна интересна група има сопствену е-листу. Посебна интересна група може да буде затворена на захтев њених чланова или због неактивности дуже од три месеца. Када посебна група престане са радом, њена е-листа се архивира.

Tренутно нема активних посебних група.

Пријавa на е-листу

    Одјавa са е-листе

      Архива порука